Eva Nikolova
Ritual Redress
2001
Etching, mezzotint, roulettes
14.5 X 19